Golvbolaget har sedan mitten av 1970-talet utfört kompletta golv-och plattsättningsentreprenader.

Vi är ett tryggt företag med över 40 års erfarenhet inom branschen. Företaget har gått i arv från far, Göran Johansson till son, Marcus Reineholm. Bolaget drivs idag av sonen Marcus Reineholm som är VD och ägare.

Golvbolaget har sitt säte i Malmö och har i dagsläget 26 anställda.

Vi omsätter ca 65 Mkr på årsbasis, med god vinstmarginal.

Golvbolaget utför entreprenader i hela Skåne och lägger alla typer av golv.

Vår kundkrets utgörs främst av byggföretag, offentlig verksamhet och fastighetsförvaltande företag. Vi är auktoriserade inom GBR och GVK och har som mål att alltid följa deras normer och föreskrifter.

Vi strävar alltid efter att ha de nöjdaste kunderna i regionen, ett sätt att tillgodose kundens och våra egna krav är att upprätthålla en hög kompetensnivå i samråd med olika branschorganisationer och leverantörer. Vi ser därför till att så långt som möjligt hålla oss uppdaterade via utbildningar och fortbildning angående aktuellt material på marknaden. Ett av våra mål är att ha en så liten personal­ omsättning som möjligt för att på så sätt bibehålla och utveckla kompetensen inom bolaget.

Vårt mål är att alltid få ett långsiktigt förhållande till våra kunder, och när vi har det vet vi att vi alltid har nöjda kunder. För att kunna uppnå detta mål arbetar vi målmedvetet mot 3 viktiga K – Kompetens, Kvalite och Kundnöjdhet.

Vi arbetar Aktivt för att de materialer som vi installerar i olika typer av byggnader kan när det tjänat ut sin roll återföras i ett kretslopp för återanvändning eller till att bli ett råmaterial för nya produkter. Mängden material som går till deponi skall vara ytterst ringa. Vi följer resultat av forsknings- och utvecklingsarbetet på miljöområdet för våra produktområden.

Vi som arbetar på Golvbolaget AB skall alltid arbeta med material där leverantören systematiskt kan redovisa miljödeklarationer för produkterna som tillhandahålles.

Våra största leverantörer är Casco, Forbo, Tarkett, Kährs, Armstrong, Gerflor, EGE

Avslutningsvis kan vi nämna några av våra objekt:

  • World Trade Center, Malmö
  • Turning Torso, Malmö
  • Max IV, Lund
  • Quality Hotel View, Malmö
  • lkeas kontor, Hubhult, Malmö
  • Swedbank Stadion, MFF, Arenan, Malmö
  • Skanskas nya kontor, Klipporna, Malmö

Organisationsnr:
556507-3185

Postadress:
Vevaxelgatan 3
212 41 Malmö

Besöksadress:
Vevaxelgatan 3, Malmö

Telefon vx:
040 – 43 48 20

E-post:
info@golvbolaget.com